Workshop: sborový zpěv s Tanitou Yankovou

Přijďte se seznámit s východními tradicemi. Společně s Tanitou, která je původem z Bulharska, zažijete nejrůznější hlasová cvičení a na závěr secvičíte vícehlasé lidové bulharské písně.

Dílna je max. pro 8 lidí. Zaregistruj se přes folmulář. Malá zkušenost se zpěvem výhodou.

workshop Zpěv s Tanitou Yankovou účinkující Horem Dolem 2021