Animované filmy Pavly Baštanové

www

Tři animované filmy Pavly Baštanové, které vytvořila na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na UMPRUM v Praze. Mezi stromy je příběhem dvou lišek a metaforou na hledání, nalezení a uchování lásky. Neumím plavat je krátkou sondou do pocitů člověka trpícího schizofrenií. Mukumů svébytně popisuje severskou krajinu a život v ní. Všechny tři filmy spojuje technika kreslené animace a autorčin zájem o přírodu a mezilidské vztahy.

animovaný film Mezi stromy účinkující Horem Dolem 2021 animovaný film Mezi stromy účinkující Horem Dolem 2021 animovaný film Mukumu účinkující Horem Dolem 2021